Tuesday, April 13, 2021
spot_img
Home Blog

Presidentja Osmani priti në takim ambasadorin e Çekisë në Kosovës, Pavel Bílek

0

Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani priti sot në takim ambasadorin e Çekisë në Kosovës, Pavel Bílek, i cili e përgëzoi për detyrën.

Ambasadori Bilek theksoi se marrëdhëniet ndërmjet të të dy shteteve janë të mira dhe se do të vazhdojë edhe më tej thellimi i tyre. Ai përmendi sfidën e pandemisë Covid-19, me të cilën po përballet e gjithë bota.

Kurse Presidentja Osmani, duke u ndërlidhur në këtë temë, theksoi se nuk mund të prioritizohet dialogu me Serbinë, teksa nuk sigurohen vaksinat për qytetarët e Kosovës. Ajo potencoi se në këtë kohë nevojitet solidaritet ndërmjet shteteve, ndaj shfaqi shpresën se Kosova do të ndihmohet nga shtetet mike dhe organizatat ndërkombëtare për sigurimin e sasisë e nevojshme të vaksinave për qytetarët e saj.

Zonja Osmani falënderoi shtetin çek për mbështetjen e deritashme duke shfaqur gatishmërinë për intensifikimin dhe thellimin e marrëdhënieve ndër shtetërore. Ndërkaq ambasadori Bilek nga ana tjetër, theksoi se Çekia mbështet rrugën evropiane të Kosovës.Kryekuvendari Konjufca priti ambasadoren e Luksemburgut në Kosovë, znj. Natacha Gomes

0
Glauk Konjufca - Natacha Gomes

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, z.Glauk Konjufca, ka pritur sot në takim ambasadoren e Luksemburgut, znj.Natacha Gomes.

Ambasadorja Gomes, me këtë rast, e ka uruar kryekuvendarin​ Konjufca për marrjen e detyrës së re në krye të Kuvendit të Kosovës.

Duke përmendur rrethanat e reja politike në Kosovë, pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, ambasadorja Gomes është shprehur optimiste përkitazi me krijimin e mundësive më të mëdha investuese, me theks të veçantë ardhjen e investitorëve të Luksemburgut në Kosovë. Ajo u zotua për vazhdimin e projekteve të mëparshme dhe konfirmoi gatishmërinë e shtetit të saj për mbështetjen e kapaciteteve të Kuvendit në ngritje të cilësisë së draftimit të ligjeve, si dhe premtoi projekte të përbashkëta me Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Nga ana e tij, kryekuvendari Konjufca e falënderoi ambasadoren për rolin aktiv të shtetit të saj, Luksemburgut, në mbështetje të vazhdueshme të institucioneve dhe shtetit të Kosovës. Z.Konjufca gjithashtu e njoftoi ambasadoren Gomes lidhur me agjendën dhe prioritetet e legjislaturës së 8-të, si dhe shprehu nevojën e një bashkëpunimi më të ngushtë mes Kuvendit të Kosovës dhe atij të Luksemburgut.


Qeveria miratoi vendimin për Konfiskimin penal të pasurisë

0

Qeveria e Republikës së Kosovës e drejtuar nga Kryeministri, Albin Kurti, ka mbajtur mbledhjen e rregullt të radhës, në të cilën ka shqyrtuar dhe miratuar dokumente nga fushat e përgjegjësive të saj kushtetuese dhe ligjore.

Koncept-dokumenti për çështjen e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme, është dokumenti i parë që ka marrë miratimin e kabinetit qeveritar në mbledhjen e sotme. Ky Koncept-dokument përcakton pasurinë e fituar me kryerje të veprës penale, si nxitës kryesor të kriminalitetit. Kjo pasuri i siguron kryesit të veprave penale burim për vazhdimin e aktivitetit kriminal.

Nisur nga kjo, shumë shtete, duke përfshirë këtu edhe Kosovën, bënë përpjekje që të parandalojnë aktivitetet kriminale, duke siguruar që kryesit e këtyre veprave nuk do të përfitojnë nga veprimtaritë e paligjshme. Duke larguar motivin për kryerjen e këtyre veprimeve, shteti synon që të parandalojë dhe të pengojë funksionimin e krimit të organizuar. Konfiskimi i pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme është çelës i luftimit të suksesshëm të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Janë të identifikuar tre mekanizma kryesorë që përdoren për realizimin e këtij qëllimi:
1. Konfiskimi penal i pasurisë,
2. Konfiskimi administrativ, dhe
3. Konfiskimi civil
Megjithëse është dëshmuar se mekanizmi më i pranueshëm është përmes procedurës penale, ka edhe raste kur një proces i tillë mund të mos jetë i disponueshëm për prokurorinë shtetërore. Kjo nga shkaku se prokuroria nuk ka prova të mjaftueshme që do të lidhnin pasurinë e personit të dënuar me veprën penale.

Ky Koncept-dokument analizon situatën në Kosovë dhe rekomandon zgjidhje për zbatim të suksesshëm të legjislacionit dhe luftimit efikas të krimit dhe korrupsionit në vendin tonë. Kjo do të arrihet përmes ligjit të ri, i cili mundëson realizimin e konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme edhe në mungesë të një aktgjykimi dënues. Kjo zgjidhje realizon konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme në procedurë civile dhe në mungesë të aktgjykimit dënues dhe të nxisë demotivimin e kriminalitetit në vendin tonë.

Pas miratimit të këtij Koncept-dokumenti, Ministria e Drejtësisë do të fillojë hartimin e projektligjit të bazuar në analizën e zhvilluar në këtë dokument.

Në vazhdim të mbledhjes, ka marrë miratimin e kabinetit qeveritar edhe Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale. Përmes plotësimeve dhe ndryshimeve të bëra, mundësohet zbatimi i gjykimit në mungesë, me theks të veçantë në çështjet e afatit të hetimeve, duke e deroguar nenin që i referohet afatit të hetimeve në vend të nenit që i referohet pezullimit të hetimeve. Ndryshimet do të krijojnë mundësinë e adresimit të hetimit të krimeve të luftës dhe do të heqë pengesat për dënimin në mungesë.

Këto plotësime dhe ndryshime do t’ju mundësojnë prokurorëve të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës të zhvillojnë hetime në rastet ku hetimet kanë filluar vite më parë dhe ka pasur fare pak veprime hetimore të kryera.

Grupi i ekspertëve për hartimin e plotësim ndryshimit të Kodit të Procedurës Penale është duke vazhduar punën dhe shumë shpejt do të procedojë Projekt Kodin e Procedurës Penale në pajtim edhe me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Por, çështjet e adresuara në Projektligjin e miratuar janë imediate dhe të rëndësisë së veçantë dhe për këtë arsye janë trajtuar ndaras.

Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për themelimin e strukturave koordinuese ndërinstitucionale për procesin e integrimeve evropiane. Ky vendim ka për qëllim të përcaktojë përbërjen, fushën e veprimit të funksioneve dhe mënyrën e punës së këtyre strukturave koordinuese. Këto struktura janë të domosdoshme për të siguruar përgatitjen e vendimmarrjes për zbatim të reformave për përmbushjen e obligimeve që dalin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit dhe mekanizmat e tjerë të integrimit në Bashkimin Evropian.

Vendimi rregullon funksionimin e strukturave koordinuese për integrim evropian përmes:
Këshillit ministror për integrime evropiane;
Komitetit punues për integrime evropiane; dhe
Grupet punuese sektoriale për integrime evropiane.
a) Grupi punues për tregti, industri, dogana dhe tatime;
b) Grupi punues për bujqësi dhe peshkatari;
c) Grupi punues për treg të brendshëm dhe konkurrencë;
d) Grupi punues për çështje ekonomike, financiare dhe statistika;
e) Grupi punues për qeverisje;
f) Grupi punues për inovacion, shoqëri të informacionit dhe politika sociale; dhe
g) Grupi punues për transport, energji, mjedis dhe zhvillim rajonal.
Në mbledhjen e sotme është miratuar edhe vendimi që Sistemi Nacional për Monitorimin e Spektrit të trajtohet projekt me qëllim të mbrojtjes nacionale. Projekti Sistemi Nacional për Monitorimin e Spektrit frekuencor do të mundësojë monitorimin e brezit frekuencor për institucionet që kanë të bëjnë me mbrojtjen nacionale, sigurinë nacionale, mirëmbajtjen e rendit publik, aviacionin civil, sigurinë e hekurudhave dhe për funksionet tjera komerciale dhe jo komerciale të shtetit dhe institucioneve shtetërore.

Me një vendim të miratuar në mbledhjen e sotme, është miratuar nisma e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për negocim të Marrëveshjes për amendamentim të Marrëveshjes Kornizë të Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për financim të projektit “Reagimi emergjent ndaj COVID-19”. Amandamentimi i marrëveshjes synon sigurimin e një shtese prej 25 milionë eurove të kredisë, që do të përdoret për blerjen e vaksinave kundër COVID-19.
Kabineti qeveritar ka miratuar edhe vendimin për ri-aprovim të Raportit Financiar për vitin 2020, i cili në përputhje me Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive, do të procedohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Raporti ri procedohet për shkak të ndryshimit të legjislaturës pas zgjedhjeve dhe të disa ndryshimeve teknike.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ka informuar kabinetin qeveritar me Raportin për funksionimin e komunave të Republikës së Kosovës, bazuar në Ligjin për vetëqeverisjen lokale. Raporti pasqyron aktivitetin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në monitorimin e komunave përmes tele-prezencës, monitorimit fizik, bashkëpunimit në mes të nivelit lokal dhe qendror të qeverisjes, si dhe koordinimit ndërinstitucional. Raporti paraqet rezultatet e punës së organeve komunale, analizon transparencën komunale, aktivitetet e komunave që dalin nga Programi Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, planifikimin e buxheteve komunale, realizimin e të hyrave dhe shpenzimet buxhetore dhe pasqyron opinionet e raporteve të auditorit të përgjithshëm për komunat.

Gjithashtu nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Qeveria e Republikës së Kosovës është informuar edhe me Raportin për vlerësimin e ligjshmërisë së akteve të nxjerra nga kuvendet e komunave për vitin 2020. Gjatë këtij viti, kuvendet e komunave të Republikës së Kosovës kanë miratuar gjithsejtë 1802 akte të ndryshme, 111 rregullore dhe 1691 vendime. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka vlerësuar 1171 akte, ndërsa në ministritë e linjës janë dërguar 631 akte. Sipas Raportit, 1118 akte janë vlerësuar të ligjshme, 53 akte janë rikthyer për rishqyrtim nga kuvendet komunale nga të cilat komunat i kanë harmonizuar 47 akte sipas kërkesës së Ministrisë. 6 akte janë përcjellë në Ministrinë e Drejtësisë për procedim në gjykatë.

Me miratimin e vendimit nga kabineti qeveritar është anuluar Vendimi, me të cilin Qeveria e Republikës së Kosovës i ka propozuar Kuvendit të Republikës së Kosovës kandidatët për Kryesues të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë. Vendimi është arsyetuar se në mesin e kandidatëve të dërguar për votim në Kuvend, ka kandidatë që nuk i përmbushin kriteret e përcaktuara me nenin 6, paragrafi 2, nën paragrafi 3, të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë.

Lista e kandidatëve të vlerësuar si të suksesshëm nga Komisioni Rekrutues nuk përkon në tërësi me vlerësimet e dhëna nga ambasada britanike, si partner në procesin e rekrutimit sipas Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës , dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut. Madje në raportin e përgatitur nga partnerët britanikë, thuhej se edhe pas përpjekjes për të arritur konsensus, rezultati përfundimtar i komisionit intervistues dhe ai i vëzhguesve të partnerit implementues kishin dallime të mëdha.

Prandaj, me qëllim të rekrutimit të personave të pavarur, profesionalë e me integritet në pozitat e larta të institucioneve dhe organeve publike përmes një procesi të drejtë dhe transparent të rekrutimit, Qeveria vendosi anulimin e vendimit.


Ministri Mehaj priti ambasadoren e Republikës së Kroacisë në Kosovë, Danijela Barišić

0
Armend Mehaj - Danijela Barišić

Në vazhdën e takimeve të tij, ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj, priti sot në vizitë ambasadoren e Republikës së Kroacisë në Kosovë, Danijela Barišić.

Me këtë rast, ambasadorja Barišić, uroi ministrin Mehaj për detyrën e re dhe premtoi se Kroacia si një vend mik i Kosovës, sikur edhe deri më tash, do të vazhdojë të ndihmojë dhe mbështesë Ministrinë e Mbrojtjes dhe FSK-në në të gjitha fushat dhe komponentët e tyre në mënyrë që të përmbushë me sukses të plotë synimet e tyre.

Nga ana e tij, ministri Mehaj shprehu mirënjohjen e thellë për Republikën e Kroacisë, për përkrahjen e deritashme të Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-së. Ai, gjithashtu, e vlerësoi me rëndësi të madhe mbështetjen për zhvillimin e kuadrove profesionale me shkollimet dhe trajnimet në qendrat specialistike dhe akademinë ushtarake të ofruar në vazhdimësi si dhe përvojën e forcave kroate në fushën e operacioneve paqeruajtëse, industrinë e mbrojtjes dhe fushave tjera specifike.

Në fund, të dy u pajtuan që të intensifikohet edhe më tej bashkëpunimi bilateral në funksion të integrimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare të mbrojtjes për ofrimin e kontributit për paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe më gjerë.

Ambasadorja Barišić gjatë vizitës u shoqërua nga ana e atasheut ushtarak i akredituar për Kosovë, kolonel Marijana Pleša Čadonić e cila realizoi edhe takimin lamtumirës me rastin e përfundimit të detyrës së saj. Për kontributin e saj në thellimin e bashkëpunimit bilateral në mes të ministrive të dy vendeve, ministri Mehaj e dekoroi me medaljen për shërbim të shquar.


Ministresha Nagavci dhe udhëheqësit e SBAShK-ut biseduan për domosdoshmërinë e angazhimit të të gjithëve në përfundimin e vitit shkollor

0
Ministresha Nagavci - SBASHK

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, znj. Arbërie Nagavci, ka vizituar sot Sindikatën e Bashkuar të Arsimit dhe Kulturës (SBAShK), ku është pritur nga kryetari Rrahman Jasharaj me bashkëpunëtorë.

Gjatë këtij takimi u bisedua për gjendjen aktuale në arsim dhe procesin mësimor në kushte të pandemisë COVID-19, si dhe vështirësitë e ndryshme me të cilat ballafaqohen mësimdhënësit në këtë periudhë.

Ministrja falënderoi të gjithë anëtarët e SBAShK-ut, mësimdhënësit, dhe stafin tjetër për punën e bërë dhe bashkëpunimin me MAShTI-n dhe institucionet tjera për organizimin e mësimit në kushte të pandemisë.

Ministrja Nagavci tha se kthimi në shkolla është synim i Ministrisë duke uruar që kjo gjendje të përfundojë sa më shpejtë dhe të kthehen të gjithë nxënësit në shkolla.

Ajo shtoi se aktualisht Ministria e Arsimit është në një fazë të punës intensive për organizimin e vlerësimeve të jashtme kombëtare dhe nderkombëtare të nxënësve dhe të gjitha aktiviteteve tjera për ta përmbyllur këtë vit të vështirë në arsim. Ministrja ka përmendur edhe rëndësinë e mbajtjes së mësimit plotësues për çka tha se do të kërkojë nga komunat që ta bëjnë një plan për realizimin e këtij procesi.

Gjithashtu, kërkoi që krahas mësimit të respektohen edhe masat kundër pandemisë si dhe të bëhet dezinfektimi i shkollave. Në këtë pikë, shprehu brengën që ish-Qeveria Hoti mjetet që i ka ndarë për shtesa të mësimdhënësve i ka marrë nga fondi që ishte paraparë për zbatimin e Masterplanit gjë që e ka vështirësuar mundësinë për dezinfektim të godinave shkollore, sigurimin e pajisjeve higjienike, sigurimin e mësimdhënësve zëvendësues e blerjen e pajisjeve të teknologjisë.

Kryetari i SBAShK-ut, Rrahman Jasharaj shprehu gatishmërinë për të dhënë kontributin edhe më tutje në procese të rëndësishme në arsim, por edhe në tejkalimin e vështirësive dhe përmbylljen me sukses të vitit shkollor.

Në takim u bisedua edhe për mundësinë e vaksinimit të mësimdhënësve, në veçanti atyre që kanë probleme shëndetësore, pas arritjes së kontigjentit të dytë të vaksinave.

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka pranuar urime nga homologët e saj nga Austria, Hungaria, Finlanda dhe Sllovenia.

0
Presidentja Vjosa Osmani

Në urimet e tyre, krerët e këtyre shteteve kanë shfaqur gatishmërinë që të vazhdojnë bashkëpunimin me shtetin e Kosovës duke thelluar edhe më tej marrëdhëniet bilaterale.

Presidenti austriak Alexander Van der Bellen, në mesazhin e tij ka uruar Presidenten Osmani duke i dëshiruar sukses në përmbushjen e detyrave. Ai, gjithashtu ka shfaqur shpresën për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet shteteve të rajonit.

Në urimin e tij, presidenti hungarez Janos Ader ka shfaqur shpresën për përfundimin e pandemisë Covid-19, si dhe për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet të të dy shteteve. Z.Ader, gjithashtu ka theksuar se Hungaria mbështet rrugën evropiane të Kosovës.

Presidenti i Finlandës, Sauli Niniisto, ndërkaq ka shprehur gatishmërinë për thellimin e marrëdhënieve miqësore m Kosovën në nivel bilateral, por edhe në forumet multilaterale.

Ndërkaq Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor në telegramin e urimit ka theksuar se ky shtet do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në përpjekjet e saj për prosperitet dhe konsolidim të institucioneve demokratike, sundimit të rendit dhe ligjit. Kreu i Sllovenisë, gjithashtu ka shfaqur shpresën për bashkëpunim në kuadër të Procesit Brdo-Brijun, i cili do të mbahet në këtë shtet.

Vjosa Osmani: “Imazhi i Kosovës duhet të jetë ai i rinisë së saj”

0
Presidentja Vjosa Osmani

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për gazetën Franceze Liberation citohet të ketë thënë se “Imazhi i Kosovës duhet të jetë ai i rinisë së saj”

Sipas gazetës Liberation Shteti më i ri në Evropë po kalon nëpër një Frymë të Re Ndryshimi pas ardhjes së saj në krye të shtetit.

“Çlirimi” sipas tyre e pret Vjosa Osmanin me luftë kundër korrupsionit.

 

Kryeziu Serbisë të mos ndihet me Siklet e as e Kërcenuar nga vendosja e Reciprocitetit

0
Perparim Kryeziu

Në ditën e 22 të punës së Qeverisë Kurti2 dhe mbledhjes së 6-të, zëdhenësi Perparim Kryeziiu paralajmëron kthimin e Reciprocitetit ndaj Serbisë duke theksuar se reciprociteti është parim themelor në mes shteteve sepse buron nga barazia dhe sovraniteti i tyre.

Ai nuk dha një datë të saktë kur do të filloj reciprociteti ndaj Serbisë por në parim paralajmëroi se kjo do të ndodhë pas planifikimit nga ana e Qeverisë Kurti2.

Kryemistri Kurti kishte paralajmëruar se ri-vensosja e reciprocitetit ndaj Serbisë nuk do të jet çështje muajsh.

Ramë Lahaj me koncert në Londër në muajin Qershor

0
Rame Lahaj

Pas një pauze të gjatë pandemike Tenori Shqiptar Rame Lahaj paralajmëron koncertin e tij të parë i cili do të mbahet në muajin qershor në Londër të Britanisë së Madhe.

Ai më tutje theksoi se në kohën kur 95% e të gjitha teatrove të Evropës, vazhdojnë të jenë të mbyllura dhe vazhdojnë të anulojnë produksionet për këtë sezon, Opera Mbretërore Angleze i rihap dyert gjë që e bëri të lumtur Tenorin Lahaj ti rikthehet normalitetit.

Ai gjithashtu i përshëndetë fansat nga Sidnei i largët duke i uruar me fjalët: Zoti qoftë me ju dhe me më të dashurit tuaj.
 
Royal Opera House me këtë rast publikon biografinë e tij në faqen e tyre zyrtare për të paralajmëruar koncertin. 
 

Presidentja Osmani pranoi telegram urimi nga Kryeministri i Japonisë, z.Yoshihid Suga

0
Yoshihid Suga

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka pranuar telegram urimi nga Kryeministri i Japonisë, z.Yoshihid Suga, i cili e ka uruar për detyrën.

Në këtë telegram, kryeministri Suga ka thënë se Japonia i kushton rëndësi të veçantë marrëdhënieve me Kosovën, e cila sipas tij luan rol kyç për paqen dhe stabilitetin jo vetëm në Ballkan, por dhe në Evropë.

Kryeministri japonez ka theksuar në telegram se Japonia aktivisht kontribuon në zhvillimin e vendit tuaj dhe do të vazhdojë ta mbështesë reformat n Kosovës dhe përpjekjet në rrugën evropiane të Kosovës.

Më tej z.Suga ka theksuar se shteti i tij do të vazhdojë bashkëpunimin me Kosovën ne fushën e politikës, biznesit, kulturës dhe sportit.