Sunday, April 2, 2023
spot_img
HomeKRYESOREJavascript ne Akcion

Javascript ne Akcion

Vendosni JavaScript ne Akcion në HTML

Në mënyrë që të integroni JavaScript në HTML, thjesht duhet të përdorni komandat e dhëna për këtë në HTML, përmes të cilave shfletuesi mund të njohë që këto pjesë nuk janë postë elektronike normale.

Për të vendosur JavaScript ju nevojitet html-tag <script>

<script type=”text/javascript”> </script>

Me përmbajtjen e këtij etiketimi, ju gjithmonë prezantoni një zonë për JavaScript brenda një skedari HTML, me të cilin Script qëndron për kodin burimor (këto janë udhëzime të programuesit) dhe Type qëndron për llojin MIME për skedarët JavaScript.

nje shembull:

<script type=”text/javascript”>

<!–

alert(“Hallo, hallo”);

//ky është një koment

//–>

</script>

Nuk ka vend fiks në kodin HTML për të integruar Javascript. Zakonisht kodi JavaScript vendoset përpara etiketës së trupit dhe brenda zonës <h e a d>.

Për momentin, sigurohuni që gjithmonë të përcaktoni funksionet Javascript në kokën e një skedari HTML, d.m.th. midis etiketave <h e a d>. Gabimet JavaScript, të tilla si gjenerimi i rezultateve, shkruhen në pjesën e trupit, si dhe thirrjet e funksioneve; zakonisht, struktura bazë e një skedari HTML me grip është e mjaftueshme si më poshtë:

<html>

<head><title>Titulli i webfaqes </title>

<script type=”text/javascript”>

<!–

//Funksionet JavaScript gjenden këtu

//–>

</script>

<body>

<script type=”text/javascript”>

<!–

//Komandat JavaScript janë këtu

//–>

</script> 

</body>

</html>

Përmbledhje

Njohja e HTML është një parakusht për përdorimin kuptimplotë të JavaScript.

Etiketat janë komanda HTML, pasi ato shënohen brenda < dhe > dhe normalisht përfundojnë me një etiketë mbyllëse.

Zonat JavaScript normalisht duhet të shënohen gjithmonë në titullin e një skedari HTML.

spot_img

Most Popular

Recent Comments