Tuesday, November 29, 2022
spot_img
HomeKRYESOREGoogle Analytics ne Akcion

Google Analytics ne Akcion

Njohuri për Google Analytics ne Akcion dhe Përdorim 

Ofruesit e mjeteve të analizës në internet dëshirojnë të krijojnë përshtypjen se produktet e tyre janë përshtatur për ata që janë përgjegjës për marketing dhe nuk kërkojnë ndonjë njohuri teknike. Në disa mënyra kjo është e vërtetë: nuk keni nevojë të jeni administrator ose programues për të operuar dhe përdorur një mjet si Google Analytics. Sidoqoftë, është sigurisht e dobishme të kemi një kuptim të funksionalitetit dhe proceseve themelore. Më së voni kur bëhet fjalë për zbatimin e kërkesave të vlerësimit dhe krijimin e specifikimeve, trajnimi do të paguajë për ju.

Regjistro aktivitetin e vizitave me etiketimin e faqeve

Google Analytics regjistron të dhënat e saj, pra thirrjet, ngjarjet etj. Me ndihmën e të ashtuquajturave PAGE TAGS. kjo është një pjesë e kodit Java Script që është e integruar në faqet HTML të faqes tuaj të internetit.

Sa herë që një shfletues ngarkon faqen, ky kod ekzekutohet, mbledh të dhëna dhe i dërgon në Google. Në mënyrë që të transferojë të dhënat në Google, Java Script jeton një imazh me një pixel nga Google Analytics Server, i cili është praktikisht i padukshëm në faqen e internetit për shkak të madhësisë së tij.

Pse procesi nganjëherë quhet edhe ndjekja e pikselëve. Pothuajse të gjitha sistemet kryesore të analizës në internet përdorin etiketimin e faqeve si një metodë e marrjes së të dhënave.

Seo
google-analize

Duke përdorur shembullin: Vizitori dëshiron të shkojë në www. MifMedia.com, kështu që shtypi URL-në në shiritin e adresave të shfletuesit të tij.!

1. Shfletuesi tani dërgon një kërkesë në serverin web, i cili është përgjegjës për domenin dhe kërkon kodin HTML për faqen fillestare.
2. Web serveri tani dërgon përsëri kodin HTML të faqes fillestare.
3. Shfletuesi i Filmit nuk bën asnjë ndryshim nëse ka ngarkuar një skedar apo ka kërkuar një bazë të të dhënave. Rezultati është gjithmonë HTML. Tag JavaScript nga Google Analytics është i integruar në kodin HTML të faqes kryesore. Sapo shfletuesi të ketë marrë informacion të tillë si HTML, lexojeni atë dhe filloni të zbatoni informacionin që përmban. Rimburson kodin JavaScript.
4. Kodi JavaScript që punon për të bashkuar të dhënat. Pastaj dërgoni skenarin Një kërkesë te serveri Google Analytics duke përfshirë të dhënat e mbledhura.
5. Kjo merr kërkesën, ruan të dhënat e transferuara dhe dërgon përsëri skedarin grafik 1×1 piksel në përgjigje.
6. Kur kërkoni një faqe të re, www.mifmedia.de/überuns/, procesi fillon përsëri.

Etiketa e faqes jo vetëm që përmban thirrje kundër thirrjeve për faqen, por edhe funksionet e nevojshme për të trajtuar cookies, për të përpunuar ngjarje dhe për të regjistruar transaksione. Prandaj, integrimi i saktë i etiketës së faqes është një parakusht për çdo blerje të të dhënave me Google Analytics.

Kërkesa që skripti i dërgon serverit të Google ndodh në mënyrë asinkrone, që do të thotë paralele me të gjitha kërkesat e tjera për skedarë, imazhe, etj. Bowser-i nuk pret me konstruksionin dhe shfaqjen e faqes derisa imazhi me pixel 1×1 të dërgohet përsëri. Kjo do të thotë që faqja juaj në internet do të vazhdojë të ngarkohet normalisht edhe nëse serveri i Google duhet të jetë i ngadaltë ose i paarritshëm.

Ne flasim për asinkron dhe sinkron çfarë do të thotë kjo:

  Në shkencën kompjuterike, transmetimi sinkron i të dhënave është një procedurë në të cilën dy dërgues dhe marrës sinkronizojnë transmetimin, d.m.th prisni dhe bllokoni të gjitha proceset e tjera derisa transmetimi të përfundojë.
Në rastin e transmetimit asinkron, megjithatë, nuk ka bllokim.
I aplikuar në ueb, serveri i internetit është dërguesi dhe shfletuesi është marrësi. Nëse gjiri do të ngarkojë disa skedarë nga një server, kjo bëhet në mënyrë të njëpasnjëshme, një skedar pas tjetrit, dmth sinkronisht. Me ndihmën e JavaScript, transferimi i skedarit mund të zbatohet paralelisht në mënyrë asinkronike.

 


 

Një avantazh i etiketimit të faqes është se është i pavarur nga hardueri dhe softueri i serverit i përdorur. Etiketat e faqeve funksionojnë gjithmonë sipas së njëjtës procedurë, pa marrë parasysh se cili sistem përdoret për të shfaqur faqen e internetit.

Kjo mundëson krahasimin e të dhënave të hyrjes nga uebfaqe të ndryshme. Etiketat e faqeve mund të përdoren në çdo mjedis të sistemit, të cilat ekzekutohen vetëm në shfletuesin e vizitës.

Etiketa e faqes merr të dhënat që transmeton në serverin Google nga burime të ndryshme:

• Ju e futët vetë URL-në e dëshiruar të faqes në shfletues ose e thirrët atë duke klikuar në një lidhje.
• Duke klikuar në një lidhje, shfletuesi transmeton automatikisht referuesin, domethënë faqen në të cilën keni klikuar lidhjen. Nëse keni shtypur një adresë direkt ose keni thirrur një faqeshënues, referuesi mbetet bosh.
• Njohja e shfletuesit zbulon llojin dhe versionin, gjuhën standarde të caktuar dhe sistemin operativ të përdorur. Bazuar në përcaktimin e saktë të llojit të bowser, është akoma e mundur të bëhet dallimi midis PC, tablet dhe smartphone.
• Informacioni i lidhjes lejon që të nxirren përfundime për secilin vendndodhje dhe ofruesin e internetit bazuar në adresën IP.

Ky ishte një përshkrim i shkurtër i Google Analytics në veprim.

Në episodin tjetër: shijojnë lehtësitë e cookies dhe qëllimet e një faqe në internet

spot_img

Most Popular

Recent Comments