Sunday, April 2, 2023
spot_img
HomeKRYESOREDimensionet dhe Metricat

Dimensionet dhe Metricat

Dimensionet dhe Metricat


Të gjitha raportet në Google Analytics përbëhen kryesisht nga dimensionet dhe metricat. Të dy kategoritë mund të gjenden gjithashtu në raportet dhe filtrat e përcaktuar nga përdoruesi. Një dimension përshkruan një pronë. Si rregull, ju mund të mbani mend se cilat dimensione janë në raportet në kolonën e parë të një tabele, d.m.th. faqet, shfletuesit, fushatat etj.


Nga ana tjetër, vlerat e matura llogaritin shfaqjen e një dimensioni të caktuar, për shembull pamjet e faqeve. Këto tregojnë se sa shpesh është aksesuar faqja me një URL specifike. Kështu që vlerat e matura janë gjithmonë numra, ose numra absolutë ose vlera përqindjeje. Çfarë sistemi në kolonat e tjera të një raporti. Disa vlera të matura mund t’i caktohen një dimensioni në një raport.
Çdo raport përbëhet nga një dimension dhe të paktën një metrikë. Google ofron një listë të çiftëzimeve të mundshme. Një arsye për këtë janë vlerat referuese për dimensionet dhe vlerat e matura.

Me Google Analytics mund të nënshkruani 3 vlera referimi:

Pamja e faqes (Pamja angleze: Views): i referohet çdo faqe HTML të panumëruar të ngarkuar gjatë një vizite.


Vizita (Pamja angleze: Visit): i referohet procesit përkatës të përdorimit të një vizitori në një faqe në internet. Një vizitë gjithmonë përbëhet nga të paktën një pamje faqe, gjatë vizitës vizitori mund të gjenerojë çdo numër shikimesh. Një vizitë përfundon kur vizitori ka ndaluar së thirruri për një periudhë të caktuar kohe, për shembull sepse ai është larguar nga faqja e internetit. Kjo zakonisht quhet edhe seancë. Kështu që pamja e faqes të mos ngatërrohet me termin vizitë, ne flasim për vizitë kur vizitojmë.


Vizitor: nënkupton një person i cili lëviz rreth faqes në internet për një ose më shumë vizita. Një vizitor mund të vijë në faqen e internetit çdo herë gjatë një periudhe dhe të gjenerojë disa vizita.
3 madhësitë janë të lidhura dhe kanë të bëjnë me njëra-tjetrën. Gjithmonë kemi nevojë për të paktën një pamje faqeje. Një vizitor gjithmonë kërkon të paktën një vizitë. Kjo do të thotë që gjithnjë ka më shumë shikime të faqeve sesa vizita dhe më shumë vizita sesa vizitorë.

Shprehur si një formulë matematikore, duket kështu

Vizitorët> = Vizitat> = Pamjet e faqeve

visits
visits

Pamjet e faqes duken lehtë për tu kuptuar, çdo faqe që përmban një presje që përmban një kod numërimi prodhon një pamje të faqes kur ngarkohet.
Kjo është pak më e vështirë për tu kuptuar me vizitat dhe vizitorët, pasi këto janë bashkuar dhe llogaritur në bazë të pamjeve individuale të faqeve në Google Analytics.

Për ta bërë këtë, një identifikues unik për shfletuesin e vizitorit transferohet sa herë që faqja aksesohet. Ky identifikues ruhet në një cookie dhe ruhet për 24 muaj. Pamjet e faqeve me të njëjtën ID i përkasin një vizite. Nëse asnjë faqe nuk thirret me identifikuesin për 30 minuta, Google Analytics mbyll vizitën. Pas këtyre 30 minutash, një shfletues tjetër faqe vjen me identifikuesin qe pat para, prap fillon një vizitë e re: megjithatë, sistemi njeh identifikuesin dhe e di që është Vizitat tashmë dihen dhe cakton vizitën në ID të vizitorit.


Përveç thirrjes së faqeve, vizitave dhe vizitorëve, ekzistojnë edhe 2 kategori të tjera në të cilat regjistrohen të dhënat:

Ngjarjet: i referohet një thirrje numërimi që mund të përdoret për të regjistruar çdo veprim në një faqe në internet. Në rastin e ngjarjeve, mund të transferohen deri në 4 parametra të ndryshëm, të cilët më vonë mund të vlerësohen siç kërkohet.


Transaksioni: i referohet përfundimit të një procesi të tregtisë elektronike, siç është blerja e një produkti ose prenotimi i një udhëtimi. Një çmim blerjeje ose vlerë porosie regjistrohet për çdo transaksion.

Në seancën e nesërme: Google Analytics ne Akcion

spot_img

Most Popular

Recent Comments